Quick & Easy bestellen

Bestellen bij Glasvezelshop gaat eenvoudig en snel.
Je bestelling wordt pas definitief na de orderbevestiging die je via de e-mail ontvangt.

Selecteer je producten

Met de knop ‘klik en bestel’ voeg je producten aan je bestelling toe. Wil je meer stuks van een product bestellen, pas dan het aantal aan. Met de knop ‘terug’ ga je terug naar de webshop.
Je winkelwagen blijft gevuld.
Ben je echt helemaal klaar met het toevoegen van producten, Klik dan op de ‘winkelwagen’ rechtsboven in het scherm en ga door met de volgende stap.

Inloggen op Glasvezelshop.nl of een account aanmaken

Als je een Glasvezelshop.nl account hebt, log dan in met je inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord).
Heb je nog geen account? Maak er gemakkelijk een aan. Je kunt je persoonlijke gegevens, bedrijfsadres en inloggegevens invullen en daarna doorgaan met volgende stap. Er wordt automatisch een account aangemaakt en geactiveerd. Wanneer je je wachtwoord kwijt bent of bent vergeten, klik dan op de link ‘wachtwoord vergeten’. Je ontvangt dan automatisch een e-mail met een nieuw wachtwoord.


Kies je bezorgadres

We maken online bestellen zo makkelijk mogelijk, want je kunt je bestelling op 2 manieren laten bezorgen.
1. Afleveren op je factuuradres:
Klik deze optie aan en je factuuradres wordt dan ook het afleveradres. Je ziet dit adres onder de optie verschijnen.
2. Afleveren op een ander adres dan je factuuradres:
Laat je bestelling afleveren waar jij dat wilt, bijvoorbeeld op je werk of in een postbus.
Vul de gegevens in van het afleveradres.

Controleer je bestelling

Hier kun je controleren of je bestelling klopt. Check goed het aantal, het type en e.v.t. de kleur. Weet je zeker dat je tien setjes pigtails hebt besteld ? Ok, ja natuurlijk , je hebt gelijk, ze zijn goed. Mocht er iets niet kloppen dan kun je dat in deze stap nog aanpassen.

AL ONZE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW.

Mijn bestelling

Nadat wij je bestelling hebben ontvangen, krijg je via een e-mail de orderbevestiging.Hierin staat een overzicht van je bestelling. Nu zie je het zwart op wit:
Heb je geen e-mail met orderbevestiging ontvangen?
Neem dan contact op met ons op info@glasvezelshop.nl of 06 - 57530799

Wij leveren de bestellingen af op bijna alle adressen (behalve postbussen) in Nederland en België.
Met uitzondering van de Waddeneilanden

Voor een overzicht van je bestellingen, ga naar ‘mijn account’ en log in met je e-mailadres en wachtwoord. Klik vervolgens op de link en je krijgt een overzicht te zien van jouw ‘bestellingen’.

 
Bestelling annuleren

Mocht je bedenkingen hebben bij je bestelling, geen stress. Tot aan de ontvangst van je orderbevestiging per e-mail kun je je bestelling nog annuleren of wijzigen. Heb je de orderbevestiging al binnen in je mailbox, dan kun je je bestelling niet meer annuleren of wijzigen. Wacht dan rustig af tot de order is afgeleverd. Als je hem binnen hebt, dan kun je de order heel eenvoudig retourneren. Kijk op de pagina  retourneren voor alle informatie.

Betalen

Met iDEAL kun je veilig online betalen als je toegang hebt tot internetbankieren bij een van deze banken: ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers.

Betalen met iDEAL doe je in de volgende stappen:

 • Kies iDEAL als betaalmethode
 • Selecteer een bank
 • Je wordt omgeleid naar de betaalomgeving van jouw bank
 • Hier betaal je met internetbankieren
 • Je ontvangt een bevestiging van jouw bank
 • Je keert terug naar de webshop, je bestelling is afgerond

Bij elke bestelling ontvang je een duidelijke factuur met gedetailleerde gegevens over de bestelling en het factuurbedrag.

 

Betalen met Creditcard en Secure Code

Op het moment van de bestelling wordt je creditcard betaling geautoriseerd. Het bedrag wordt echter pas na twee dagen afgeschreven, dus nadat je bestelling is afgeleverd. Met 3-D secure voer je tijdens het betalen een extra code in op een kaartlezer. Op deze wijze kunnen gestolen passen niet worden gebruikt. 3-D secure is wat anders dan de Card Security Code achterop de creditcard. Bij Mastercard heet 3-D secure “Secure code” en bij Visa “Verified by Visa”.

Achteraf betalen

Voorwaarden

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de voorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen.

Voorwaarden gebruik Achteraf-Betalen:

 • 1. U bent als klant woonachtig in Nederland en heeft als Klant van Glasvezelshop producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
 • 2. U bent 18 jaar of ouder;
 • 3. Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij AchterafBetalen.nl (Focum Commerce B.V.) Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Glasvezelshop uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, zal u worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;
 • 4. U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij AchterafBetalen.nl (Focum Commerce B.V.), zodat wij u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;
 • 5. U bent verplicht Glasvezelshop.nl op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u gehouden openstaande saldo te voldoen. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van Glasvezelshop.nl per email of schriftelijk aan de Klantenservice van Glasvezelshop.nl worden doorgegeven;
 • 6. U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling of een onder curatele stelling.Wijze van betalen:

 • 1. Glasvezelshop.nl heeft de afhandeling van uw betaling uitbesteed aan Focum Commerce B.V.) Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u namens of in opdracht van Glasvezelshop.nl naast de (digitale) factuur, kort daarna van Focum Commerce B.V. ook een Email met betaalkoppeling. Op zowel de factuur als in de Email met betaalkoppeling staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen.
 • 2. U erkent dat Focum Commerce B.V. diensten aanbiedt ten behoeve van het verwerken van online betalingen van u aan Glasvezelshop.nl en dat Focum Commerce B.V. in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht dan wel zal verrichten namens Glasvezelshop.nl, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van dan wel namens Glasvezelshop.nl wordt erkend.
 • 3. Op voornoemde factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Voor uw gemak ontvangt u van Focum Commerce B.V. ook een Email met betaalkoppeling, waarmee u de factuur ook kunt betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan of via de Email met betaalkoppeling. Daarmee voorkomt u incassokosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.
 • 4. Voor het ontvangen van de Email met betaalkoppeling is het belangrijk dat u een correct Email adres opgeeft. Indien u een niet correct Email adres opgeeft, ontvangt u geen betaalinformatie via de Email met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven Email adres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van een Email met betaalkoppeling van Focum Commerce B.V..Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn:

 • 1. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Focum Commerce B.V. ontvangen te zijn.
 • 2. Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 • 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Glasvezelshop.nl het recht om een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Na het in rekening brengen van incassokosten dient u het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.
 • 4. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde Email adres. U ontvangt hiervoor een Email met betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een Email, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.
 • 5. Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, dan draagt Glasvezelshop.nl, één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede incassokosten en anderszins) over aan AchterafBetalen.nl (Focum Commerce B.V.).
 • 6. Indien een vordering wordt overgedragen aan AchterafBetalen.nl (Focum Commerce B.V.) bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal AchterafBetalen.nl (Focum Commerce B.V.) contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u gehouden het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.
 • 7. Na overdracht van de vordering bent u verplicht AchterafBetalen.nl (Focum Commerce B.V.) (dan wel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan Focum Commerce B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website www.achterafbetalen.nl.
 • 8. Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door AchterafBetalen.nl (Focum Commerce B.V.) van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.Privacy Statement van AchterafBetalen.nl (Focum Commerce en Focum Solutions B.V.): 
Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van AchterafBetalen.nl (Focum Commerce en Focum Solutions B.V.) kunnen deze gegevens – al dan niet in statistische vorm – (laten) gebruiken voor kredietwaardigheidtoetsing, acceptatie ten aanzien van de aanvraag van u voor de optie achteraf betaling, voorkoming en beperking van fraude, beperking van financiële risico’s van Focum Commerce, Focum Solutions B.V. en met Focum Commerce en/of Focum Solutions B.V. in een groep verbonden vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgevers, strategische afwegingen en afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze zoals vermeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Desgewenst ontvangt u schriftelijk bericht met opgave van redenen waarom AchterafBetalen.nl (Focum Commerce B.V.) uw verzoek heeft geweigerd.